Notes de premsa

Oberta la convocatòria de subvencions al foment de la solidaritat i la cooperació

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 4/05/2021
Projecte d'Agermanament Sense Fronteres al Camerun

L'Ajuntament de Reus ha publicat al Butlletí Oficial de Província de Tarragona la convocatòria de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament. La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 23.000 euros. Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 30 dies hàbils comptats a partir d'aquest dimarts, 4 de maig.

Lobjectiu de les ajudes és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització; donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana; i promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l’erradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius i línies estratègiques dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

Es poden presentar a la convocatòria la tipologia de projectes següent:

  • Projectes de cooperació internacional i sensibilització que abordin alguns dels sectors prioritaris següents: L’enfocament de gènere; Els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants; Inserció laboral, educació, salut i infraestructures; La promoció de la sostenibilitat ambiental; La promoció de la pau i la cultura de la pau
  • Ajuts d’emergència o reconstrucció per confl ictes bèl·lics o desastres naturals.
  • Projectes d’atenció a refugiats polítics provinents de països en conflicte.

Per tal d'avaluar els projectes presentats, l'Ajuntament valorarà l'interès i utilitat social de les propostes; la trajectòria i representativitat de les entitats, i la viabilitat econòmica del projecte.

Entre altres requisits, les entitats que vulguin optar a una subvenció caldrà que estiguin constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de subvenció, i que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.

Projecte d'Agermanament Sense Fronteres al Camerun

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.