Notes de premsa

Primer any del programa de gestió alimentària com a projecte pilot de l’Agència de Residus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 16/10/2013
Primer any del programa de gestió alimentària com a projecte pilot de l’Agència de Residus

El programa de Gestió Alimentària de Reus, escollit l’any passat per l’Agència de Residus de Catalunya com a projecte pilot, ha superat les expectatives pel que fa a l’impacte ambiental i el malbaratament alimentari. Al llarg del primer any de funcionament s’ha recuperat el 79% del total de 173,71 tones d’aliments recollides, convertint-se en residu només el 21% restant. Una gestió alimentària que ha permès repartir 137,43 tones a unes 3.600 persones.

El desenvolupament d’aquest programa consisteix en que els supermercats implicats i els paradistes del Mercat del Camp ofereixen els aliments frescos que ja no es poden posar a la venda a la Fundació Banc dels Aliments. El Taller Baix Camp, amb la supervisió de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, recull aquests aliments i fa el triatge, descartant els que no són aptes pel consum. Finalment, els aliments s’entreguen a les entitats socials que formen part de la Xarxa de distribució d’Aliments, perquè els reparteixin entre les persones sense recursos de la ciutat.

Gràcies a aquest programa, aliments que abans es convertien en residus. Per aquest motiu, el programa de «Recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos econòmics» de Reus compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya com a projecte pilot per veure la seva aplicabilitat en altres territoris. Es tracta d’un projecte innovador en l’àmbit social, però també amb una clara voluntat sostenible i ambiental, que pot suposar una disminució en la generació de residus alimentaris que produeixen els centres distribuïdors d’aliments.

L’Agència de Residus ha contractat l’empresa Taller Baix Camp, que gestiona els aliments des de la seva recollida als centres distribuïdors d’aliments fins que s’entreguen a les entitats socials, per un import de 10.000 euros.

Aquest projecte estudia l’evolució de la disminució de residus que es produeix gràcies a la recuperació dels aliments. Actualment, l’Agència de Residus està treballant pel nou Pla de Residus 2013-2020, on tindrà un paper destacat el malbaratament alimentari.

Balanç positiu de l’Agència de Residus de Catalunya
Al llarg del primer any de funcionament s’han reunit un total de 18 establiments alimentaris col·laboradors, convertits en punts de recollida. I s’han recollit un total de 173,71 tones d’aliments, de les quals s’ha recuperat el 79%, convertint-se en residu el 21% restant. Per tant,s’han pogut repartir 137,43 tones, que han arribat a unes 3.600 persones.

Dels 18 punts de recollida, 7 gestionen els residus per vies diferents dels circuïts de recollida comercial municipal: Carrefour Hipermercat, Mercat del Camp, Germans Crussells, Fleca Can Vicens, el Banc dels Aliments, Komkal i Crusvi. Els altres 11 subministradors són supermercats, de 6 marques comercials diferents, que sí gestionen els seus residus mitjançant els circuïts de recollida municipal comercial, ja sigui d’orgànica o de fracció resta. Atès que Reus compta amb 25 supermercats, el 44% dels supermercats de Reus col·labora en el projecte.

Considerant els residus que es recullen pels circuïts de recollida comercial de fracció orgànica o resta, per analitzar l’impacte en la generació de residus comercials de Reus durant aquest any de funcionament del programa, s’observa una baixada neta de 54 tones, que corresponen al 6,5% del total de tones de residus comercials recollits al mateix període l’any anterior.

Així doncs, la recollida d’aliments consumibles no comercialitzables dels establiments que col·laboren en el programa ha contribuït a reduir la quantitat de residus comercials de fracció orgànica i fracció resta en un 2,9%. I així mateix, els residus evitats (24,01 tones) representen un 44,2% dels residus comercials reduïts, i que per tant, l’impacte del projecte en la prevenció dels residus comercials de la ciutat de Reus ha estat molt significatiu.

Destacar la implicació de Germans Crussells, per tractar-se d’un productor primari, en la donació de producció no comercialitzable per qüestions estètiques o de mida. Això suggereix que caldrà fer esforços per quantificar a nivell de Catalunya l’impacte dels productors primaris en la generació de malbaratament alimentari, per identificar accions de millora en aquest àmbit.

Reducció en el preu públic del servei de recollida
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus ha aplicat als establiments que col·laboren en el programa una reducció del 10% del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials.

Impacte mediambiental del Programa
Del total de residus orgànics de la recollida comercial de la ciutat amb data 1 de setembre de 2012 es recuperava el 14,38%. Un any després es recupera el 47,75%. Aquesta diferència suposa un augment del 232%.

Programa innovador
En l’actual context de crisi econòmica, el desenvolupament d’aquest programa innovador, que presenta un balanç positiu en la seva vessat social i ambiental durant el seu primer any de funcionament, situa Reus com a ciutat capdavantera en l’àmbit de la gestió alimentària.

Primer any del programa de gestió alimentària com a projecte pilot de l’Agència de Residus
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.