Notes de premsa

Reus aprova una reforma fiscal per atraure noves empreses, crear ocupació i fomentar l'habitatge protegit

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 23/10/2020
Ple telemàtic

e de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 23 d'octubre l'expedient d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021, que suposa una ambiciosa reforma fiscal amb el triple objectiu d'atraure noves grans empreses a la ciutat, generar ocupació i fomentar l'habitatge amb protecció oficial. L'acord inclou 6 bonificacions fiscals, entre les que destaquen la reducció del 95% de l'IAE, l'IBI i l'ICIO per a les empreses, activitats i immobles de nova implantació a la ciutat i que acreditin la creació de nous llocs de treball.

L’expedient d’ordenances 2021 suposa una ambiciosa política d’incentius i d’estímuls fiscals que —en la seva magnitud—, és pionera entre els municipis de l'entorn i entre les grans ciutats del país.

Les noves mesures d'estímul fiscal s'agrupen en tres objectius:

  • Mesures de captació d'empreses i foment de l'ocupació.
  • Mesures de foment de l'ocupació estable.
  • Mesures per fomentar l'habitatge protegit.

Mesures de captació d'empreses i foment de l'ocupació
Les ordenances fiscals de 2021 incorporenr tres noves bonificacions als tres principals impostos:

  • La bonificació del 95% de l’IAE a les noves empreses i les que inverteixin per ampliar la seva capacitat productiva i que generin llocs de treball estables.

  • La bonificació del 95% de l’IBI a les noves empreses que s’instal·lin a Reus o que inverteixin o ampliïn la seva capacitat productiva.

  • La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres per a la implantació de noves activitats empresarials a la ciutat o inversions que facin ampliar la capacitat productiva i generar llocs de treball de les empreses ja instal·lades.

Per gaudir d’aquestes bonificacions, caldrà crear un mínim de 25 llocs de treball estables, i l'oferta d'ocupació s'haurà de tramitar a través de l’IMFE Mas Carandell.

Les bonificacions de l’IAE i l’IBI tindran una vigència de 10 anys. Els 5 primers, la bonificació serà la màxima, del 95%; i entre els 6è i 10è any, es reduirà en un 10% cada any.

Mesures per fomentar l'ocupació
La reforma fiscal modifica les bonificacions de l'IAE vigents fins ara per fomentar l'ocupació estable:

  • La bonificació d’entre el 25 i el 50% de l’IAE a les empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Concretament, si augmenten entre un 10 i un 15% la plantilla d'indefinits, la bonificació serà del 25% (fins ara era del 10%); si la plantilla creix entre un 15 i un 25%, la bonificació serà del 40% (fins ara era del 15%); i si creix més de 25%, la bonificació serà del 50% (fins ara era del 25%).

Mesures per al foment de l'habitatge amb protecció oficial
I, finalment, l'acord inclou dues mesures més per fomentar l'habitatge protegit:

  • La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres de nova edificació en edificis d’habitatge protegit. Es tracta d'una mesura nova.

  • La bonificació del 50% de l’IBI durant 10 anys per als habitatges amb protecció oficial. La mesura amplia la bonificació. Fins ara, la bonificació era del 50% entre el 1r i el 6è any, i del 30% del 7è al 8è.

Ple telemàtic
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Ple telemàtic 1842.9 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.