Notes de premsa

Reus crea els serveis municipals d'alimentació i d’allotjament temporal que oferirà al Centre Social El Roser

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/05/2021
Ple telemàtic de l'Ajuntament de Reus

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 20 de maig la creació dels serveis municipals d'alimentació i d'allotjament temporal que oferirà al Centre Social el Roser. La necessitat d’implantar el servei al centre social està recollida al Pla d’Acció Municipal de Reus.

Una vegada creats els serveis, s'iniciarà la licitació dels dos serveis per tal d'adjudicar-ne la gestió a empreses d’inserció sociolaboral i expertes en l’acció social.

La posada en funcionament dels dos serveis (obres de construcció de l'equipament a banda), suposarà una despesa municipal anual de 844.000 euros, fet que suposa un increment d'uns 500.000 euros respecte a la despesa actual. L'Ajuntament atendrà els costos amb recurso propia i buscarà el cofinançament amb altres administracions i entitats.

El servei residencial d’estada limitada consta de dos subtipus de serveis:

  • Servei d’acolliment residencial d’urgència: Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. El servei d’acolliment residencial d’urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.

  • Servei de residència temporal a persones adultes en situació d’exclusió social: Servei d’acolliment residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en disposen.

L’objectiu principal és oferir un espai d’acolliment de qualitat i una estabilitat social que permet desenvolupar els plans de treball amb majors garanties de suport, eficiència i atenció social.

El servei d'alimentació preveu:

  • Servei de menjador social. Definit com el servei que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. El menjador social acostuma a ser un servei estigmatitzat i per aquest motiu és necessari fomentar un nova tipologia de servei que s’allunyi de la imatge més tradicional. Així doncs, es valora la necessitat d’obrir i integrar el Centre Social al seu entorn. Que el centre disposi d’una cafeteria, juntament amb el menjador social, pot resultar una eina eficaç per trencar aquest estigma vers aquest tipus de servei, esdevenint un servei inclusiu.

  • Rebost social. S’estableix el servei de distribució d’aliments, com un servei de suport que permeti pal·liar situació d’urgència social. Proporciona aliments, gratuïtament i de forma temporal a persones i famílies en situació de pobresa o exclusió social. Actualment la Xarxa de Distribució d’aliments disposa de 15 punts de distribució gestionats per entitats socials. Sovint aquestes entitats socials, tot i la gran dedicació i treball que hi destinen tenen dificultats en la distribució, la logística i emmagatzematge dels aliments, així com dificultats en l’atenció al volum d'usuaris. Per aquests motius es creu necessari crear al Centre Social El Roser aquest punt de distribució d’aliments, que permeti alleugerir a les entitats socials de les derivacions d’ajuts d’aliments que reben per part de l’administració.

Ple telemàtic de l'Ajuntament de Reus
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.