Notes de premsa

Reus i Sabadell uneixen esforços per formar part de les negociacions de traspàs i gestió dels seus aeroports

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 27/09/2006

juntaments de Sabadell i Reus i les Cambres de Comerç d’aquests municipis han demanat formalment participar en els òrgans de direcció i gestió dels aeroports de Sabadell i Reus que es crearan amb el traspàs a la Generalitat d’aquestes infrastructures que fins ara gestiona el govern central. A més, també volen formar part de la taula de negociació establerta entre la Generalitat i l’Estat per tal de fer efectiu el traspàs d’aquestes infrastructures.

L’objectiu és garantir els recursos i les inversions que l’Estat havia previst. “Volem deixar clar quin és el nostre posicionament davant el debat polític que suposa el traspàs de competències dels aeroports. No podíem deixar passar aquesta oportunitat”, ha assenyalat l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que ha estat l’impulsor de la proposta.
Els alcaldes de Sabadell i de Reus, Manuel Bustos i Lluís Miquel Pérez, com també els presidents dels ens camerals de les dues ciutats, Anton M.Brunet i Isaac Sanromà han signat a Sabadell un conveni per tal de traslladar a aquestes i altres consideracions sobre els aeroports dels seus respectius municipis a l’administració central i a la catalana com també als presidents dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. A més de reivindicar la seva participació en el procés, les parts també reclamen que altres entitats i operadors vinculats amb l’activitat aeroportuària hi puguin prendre part. Segons l’alcalde de Reus “ara tindrem un nou escenari en el que hem de participar des del primer moment. Hem d’estar pendents de l’impacte econòmic i mediambiental d’aquestes infraestructures tan importants per les nostres ciutats i el nostre entorn”.
En aquest sentit, també han signat el conveni els presidents de l’aeroclub Barcelona-Sabadell, Carles Martí i el president de l’aeroport de Reus-Costa Daurada, Enric Morralla. Martí ha assenyalat la importància d’aquest conveni “davant el gran repte que suposa per Catalunya el traspàs de competències dels aeroports, l’acord entre Sabadell i Reus suposa un impuls a favor de la indústria aeronàutica”. De la seva banda, Morralla també ha exposat la voluntat de participar en les negociacions que es faran pel traspàs dels dos aeroports ja que al seu parer “la gestió s’ha de portar des de casa”.
Les parts sol·liciten participar en aquest procés atès que la llei 19/2000, del 29 de desembre, d’aeroports de Catalunya, estableix que aquestes infrastructures poden ser gestionades en qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta que estableix la legislació de contractes de les administracions públiques. A més, en aquest sentit, l’article 20 de la llei, preveu la possibilitat de crear una entitat gestora de caràcter mercantil que assumiria la direcció, la gestió i l’administració de les instal·lacions.
El nou escenari de traspàs al govern català dels aeroports de Reus, Sabadell i Girona obre la porta a la participació de les corporacions locals i de les Cambres de Comerç en la gestió i presa de decisions referents a les infrastructures aèries. Unes infrastructures que s’han convertit cada cop més en peces més fonamentals de la vida econòmica i social de les ciutats en les quals estan instal·lades i del seu nucli d’influència.
La voluntat dels Ajuntaments i de les cambres de comerç de Sabadell i Reus és, per tant, contribuir amb la resta d’administracions i entitats implicades, a desenvolupar una estratègia global per potenciar els aeroports. Una potenciació que generaria sinergies amb l’entorn, garantiria la seva integració al territori i faria compatible l’activitat aeroportuària amb la residencial tot garantir la seguretat i la no generació de molèsties als veïns i veïnes del voltant. De fet, tal i com ha explicat el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, “fa molts anys que reivindicàvem el canvi de gestió dels aeroports. Considerem que el millor sistema és aquell que combina l’administració més propera al territori i el sector privat”.
De la seva banda, Anton M. Brunet, ha considerat que participar en la gestió “farà possible el progrés dels aeroports”.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.