Notes de premsa

Reus presenta un pla d’acció per donar un major impuls a l’economia social i cooperativa

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 15/09/2022
RP Presentació del Pla d'Acció de l'Economia Social i Solidària

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa el Pla d’Acció de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa realitzat per la regidoria d’Empresa i Ocupació a través de Mas Carandell, amb la col·laboració de l’Ateneu Coop Camp i Ecosistema Cooperativa de Reus, per donar un major impuls a l’economia social i cooperativa de la ciutat i aprofitar el creixement d’aquest tipus de projectes a nivell local i global. Aquesta acció forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació que es va presentar el juny de 2021.

El pla recull, ordena i calendaritza totes les accions i actors que, en relació a l’economia social i cooperativa, es porten a terme a la ciutat tant des de l’àmbit municipal com privat-comunitari. Entre les 27 accions recollides hi ha iniciatives en marxa com el projecte Reus Espais Vius, la promoció de comunitats energètiques o la posada en marxa de la Comunalitat Reus Sud. També es plantegen accions de futur com l’impuls d’una moneda local a Reus.

Les monedes locals, socials o alternatives són sistemes monetaris creats al marge de les monedes oficials, i que fomenten la realització de projectes econòmics, socials i mediambientals, com la posada en valor de béns i serveis locals. Des del sector de l’Economia Social i Solidària a Reus s’ha identificat aquest projecte com una oportunitat per fomentar el consum local i responsable. Actualment, la Regidoria d’Empresa i Ocupació, a través de l’Observatori de Monedes Complementàries, està portant a terme un avantprojecte de moneda local que tenint en compte les particularitats de la ciutat, definirà el tipus de moneda més adient, física o virtual, així com el procés d’implantació i difusió.

Objectius

En base a les necessitats socioeconòmiques detectades a la ciutat de Reus i les necessitats de les pròpies entitats de l’economia social i solidària, el Pla d’Acció de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa  defineix 6 objectius estratègics per a l’impuls de l’ESS a la ciutat, en el període 2021-2023.

  1. Fomentar l’articulació de dinàmiques col·laboratives i la intercooperació entre entitats i organitzacions de l’ESS
  2. Impulsar la creació, consolidació i enfortiment d'organitzacions de l’ESS
  3. Promoure la visió de l'ESS de forma transversal a les accions i polítiques municipals
  4. Apropar del model i pràctiques de l'ESS entre la ciutadania i especialment en els espais educatius
  5. Impulsar iniciatives que permetin afrontar les desigualtats socials i atendre les necessitats de col·lectius específics
  6. Fomentar el consum responsable

27 accions

Per tal d’assolir els objectius estratègics s’han definit 27 accions. Cadascuna d’aquestes accions contribueix en un o més d’un dels 6 objectius estratègics.

1. Creació d’un pol cooperatiu

2. Enfortiment de l'ecosistema La Bresca

3. Directori d'ESS de la ciutat de Reus

4. Emprenedoria col·lectiva i incubació

5. Impuls d’una moneda local a Reus

6. Punt d’Atenció i Informació (PAI)

7. Transformació d'entitats a cooperatives

8. Acompanyament al relleu cooperatiu

9. Contractació pública responsable

10. Formació per a l’emprenedoria i empreses de l'ESS

11. Sensibilització de col·lectius professiónals en l’ESS

12. Suport a la presentació d’ajuts

13. Comunalitat urbana Reus Sud

14. Fons de finançament per a entitats de l'ESS

15. Espai de governança del Pla d’acció ESS Reus

16. Espai de transició energètica

17. Adhesió i participació activa a la XMESS

18. Programa formatiu per a joves migrants

19. Programa per a col·lectius vulnerables

20. Formació en ESS a les escoles i instituts

21. Emprenedoria col·lectiva a FPI

22. ESS en itineraris d’inserció laboral

23. Visibilització de l'ESS a través de fires

24. Reus Espais Vius

25. Reus Compra Responsable

26. Centre Social El Roser

27. Programa de gestió alimentària

L’empresa Tandem Social SCCL, sota l’encàrrec de l’IMFE Mas Carandell, ha estat l’encarregada de l’elaboració del pla. Aquest s’ha realitzat amb una metodologia molt participativa, en la qual s’ha convidat a participar a les entitats d’economia social i cooperativa de Reus o que tenen projectes locals a la ciutat. Durant el procés col·laboratiu es van realitzar enquestes, focus grups i reunions de treball, presencials i en línia. El Pla resultant és un document viu i actiu, que preveu la incorporació d’altres agents i accions fins a finals de 2023.

 

RP Presentació del Pla d'Acció de l'Economia Social i Solidària

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.