Notes de premsa

Últims dies de la convocatòria per optar a un hort urbà a Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 12/01/2022
Horts Urbans

Fins al dia 14 de gener hi ha temps per optar a un hort urbà a Reus. L'Ajuntament ha obert la convocatòria per adjudicar les llicències per a l'ús dels 23 horts urbans de titularitat municipal ubicats al raval de Sol i Vista, i els 10 al carrer de Magda Folch i Solà, al barri Gaudí. 

Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania afirma que “amb aquesta convocatòria posem a disposició de la ciutadania el conjunt d’horts urbans municipals de que disposa la ciutat. L’activitat vinculada amb els horts urbans pren especial relleu en el context actual perquè fomenta pràctiques saludables molt rellevants i necessàries per millorar la salut: activitat física, millora d’hàbits alimentaris amb el consum d’aliments frescos; així com beneficis directes en el seu benestar emocional". Alhora, segons afegeix el regidor de Salut i Ciutadania, "els horts urbans generen espais relacionals que promouen la cohesió social”.

La convocatòria es va publicar al BOPT del 21 de desembre passat. Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts (amb més puntuació per als veïns del barri), els ingressos (amb més puntuació per als sol·licitants de menys ingressos); i l'edat, ja que els majors de 60 anys tindran més punts a l'hora de resoldre la convocatòria.

D'acord als reglament que regula l'ús dels horts, aquests espais es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Excepcionalment es podran cedir productes de l’hort a entitats sense ànim de lucre per fi nalitats socials o benèfiques.

Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de 3 anys, prorrogable per dues anualitats més.

Presentar la sol·licitud
Les persones interessades han de fer la sol·licitud a través dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus que es detallen a continuació:

Horts Urbans
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Horts Urbans 209.6 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.