Junta de Govern Local 04/12/2015

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 4/12/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 4 de desembre de 2015 a les 12:00 hores, amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte dels decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals núm. 10303, 10661, 11044, 11547, 11773, 12087 i 12864 en relació a l’aprovació de factures, certificacions d’obres, serveis i subministraments.

4. Esports. Aprovació del projecte del Parc de Nadal 2015-2016 i de l'encàrrec a REUS ESPORT I LLEURE, SA per a la seva realització i gestió.

5. Esports. Aprovació de l'addenda d'ampliació del conveni entre l'Ajuntament de Reus i REUS ESPORT I LLEURE, SA, relatiu a l'encàrrec de l'actuació del camp de futbol annex al camp de futbol municipal La Pastoreta i diverses actuacions d'adequació del pavelló olímpic i de l'estadi municipal, en el marc dels Jocs del Mediterrani 2017.

6. Benestar Social. Aprovació de l'ampliació de l'encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili a la Fundació SAGESSA-SALUT per a l'any 2015.

7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de teleassistència domiciliària, sota la modalitat de concert.

8. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer entre el c/ d'Oliver Oliva, 11 i el c/ del Pintor Jaume Segarra, 12-14 (Mas Carpa), en terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat.

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial del sector A.8 ROUREDA que afecta a l'illa E del polígon 1, presentada per GESDIP, SAU.

Assumptes sobrevinguts


Reus, 1 de desembre de 2015


L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

Nike Air Max 200

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.