Junta de Govern Local 05/03/2018

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 5/03/2018


Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 5 de març a les 16:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 25 de gener i 5 de febrer de 2018.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

COMISSIÓ HONORS I DISTINCIONS

4. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'ORFEÓ REUSENC.

5. Concessió de la Medalla de la Ciutat al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Patrimoni del Sòl. Modificació de les condicions d'autorització del traspàs del contracte d'arrendament dels baixos i 1r pis de l’immoble núm. 1 del carrer Metge Fortuny i dels baixos de l’immoble núm. 3 del mateix carrer.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Patrimoni del Sòl. Deixar sense efecte el dret de superfície a favor de l’ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS DEL BAIX CAMP, sobre l’immoble núm. 144 de l’avinguda de Falset (abans carretera d’Alcolea).

8. Patrimoni del Sòl. Aprovació definitiva del plec de clàusules, prescripcions tècniques i convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l'ús privatiu de l'immoble de propietat municipal situat al carrer de Recasens i Mercadé, núm. 50, on hi ha construït l'Estadi Municipal de Futbol de Reus i les instal·lacions annexes i complementaries.

9. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu a l’Oficina d’Habitatge.

10. Oficina d'Habitatge. Proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, per a l’any 2018, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11. Proposta del Grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)-CiU referent al finançament de les escoles bressol.

12. Proposta dels Grups municipals ERC-MES-MDC-AVANCEM, PARTIT DEMÒCRATA (PdeCAT)-CiU, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i ARA REUS (AREUS) en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.

13. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per assumir el compromís per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.


MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la inspecció i renovació dels parcs infantils municipals.

15. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la implantació de tallers gratuïts d'autodefensa feminista.

16. Moció del Grup municipal de la Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a l'esdeveniment Reus, Ciutat de la Música.

17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions que afectin la qualitat de l'escola pública a la ciutat.Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

Precs i preguntes.


Reus, 28 de febrer de 2018

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

Adidas Yeezy shoes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.