Junta de Govern Local 06/03/2015

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/03/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL


Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 6 de març de 2015, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació la revisió de preus del contracte del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència superior a 10 kW dels edificis i recintes municipals de l’Ajuntament de Reus i dels seus ens de gestió dependents.


SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

4. Gestió Urbanística. Aprovació de l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Pla parcial urbanístic del sector H.12 “Mas Sunyer”.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 3 de març de 2015

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

M2k Tekno

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.