Junta de Govern Local 06/06/2014

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/06/2014


JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 6 de juny de 2014, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L’ALCALDIA

3. Assessoria Jurídica. Requeriment al contractista de l'escola La Vitxeta de l'execució dels treballs d'arranjament dels sistemes de calefacció

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar la pròrroga dels diferents contractes del servei d’assegurances de l’Ajuntament de Reus: Lot 1: Vida i accidents, Lot 2: Danys materials, Lot 3: Responsabilitat patrimonial i civil, Lot 4: Flota de vehicles i Lot 5: Defensa jurídica i reclamació

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Requeriment previ a l’adjudicació del contracte dels “Treballs d’eliminació i neteja d’herbes en superfícies de la via pública i solars municipals de manteniment municipal de la ciutat de Reus”

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del polígon IV del sector G.1 "Mas Iglesias"

SERVEIS A LA PERSONA

7. Esports. Aprovació de l’encàrrec i del conveni entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA per l'adequació del Pavelló Olímpic Municipal i altres instal·lacions esportives municipals

8. Esports. Aprovació de l’encàrrec i del conveni entre l'Ajuntament i RELLSA per establir els termes econòmics de la subvenció d'explotació per a la prestació de serveis a tercers i la gestió de les instal·lacions per l'any 2014

Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME


9. Servei d'Emergències i Protecció Civil. Aprovació del Pla Específic Municipal de protecció civil del TRAPEZI

SERVEIS A LA PERSONA

10. Ensenyament i Política Lingüística. Fixació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys per al curs 2014-2015


Assumptes sobrevinguts


Reus, 3 de juny de 2014


L'alcalde
Carles Pellicer Punyed

Air Max

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.