Junta de Govern Local 10/11/2017

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 23/10/2020
E.g., 23/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 10/11/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 10 de novembre de 2017 a les 09:15 hores, amb el següent:


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia

3. Intervenció. Donar compte del decret núm. 2017012363 de data 25 d'octubre de 2017 que aprova la modificació de circuits de signatura de factures i documents comptables.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals d’aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis i subministraments.
5. Benestar Social. Modificació de l’encàrrec de gestió a la Fundació per a l’Acció Educativa per la gestió dels programes i projectes grupals i comunitaris d’intervenció educativa i cohesió social: Ampliació suport dia a dia.

6. Gestió Urbanística. Recepció parcial de les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents a la Fase 1 del Projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 "Mas Mainer", promogut per Unifamiliar Sant Jordi, SL.


Assumptes sobrevinguts


Reus, 7 de novembre de 2017

L'alcaldessa accidental

Montserrat Vilella Cuadrada


Air Max

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.