Junta de Govern Local 18/03/2016

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 18/03/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL


Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 18 de març de 2016 a les 12:00 hores, amb el següent:


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Gestió Econòmica i Pressupostària: Donar compte dels decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals núm. 2015013932, 2015014072, 2016000721,2016000889, 2016002197, 2016002441, 2016002249, 2016002616, en relació a l’aprovació de factures, certificacions d’obres, serveis i subministraments.

4. Patrimoni del Sòl. Retorn de la cessió urbanística de la finca situada a l’Av. De Salou, núm. 181, realitzada l’any 1996 en el marc del Pla Parcial del Sector G-8 “Mas Cases”.

5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del Pla parcial urbanístic del sector A.9b «Barranc Martí o del Cementiri», presentat per la Junta de compensació.

6. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de l'encàrrec a REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA del manteniment de les escoles públiques i de les escoles bressol municipals.


Assumptes sobrevinguts

Reus, 15 de març de 2016

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

Zapatillas de baloncesto Nik

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.