Junta de Govern Local 18/05/2018

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 04/09/2020
E.g., 04/09/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 18/05/2018

Benvolguts/des,

Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es durà a terme el proper dia 18/05/2018 a les 09:15 hores al Palau Municipal.

ORDRE DEL DIA

1. Informació de l'Alcaldia

2. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.

3. Benestar Social. Aprovació de l’addenda del conveni marc de col·laboració amb el Taller Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona per portar a terme el projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2018.

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

Reus, 15 de maig de 2018

L'alcalde
(Aquest document ha estat signat electrònicament)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.