Junta de Govern Local 19/09/2014

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 19/09/2014

JUNTA DE GOVERN LOCAL


Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 19 de setembre de 2014, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació de la relació de despeses


SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 Mas Mainer.

5. Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector A.9b Barranc Martí o del Cementiri.

Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Assessoria Jurídica. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la compartició de l’ús d’infraestructures de telecomunicacions

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Salut Pública. Imposició de sancions per infraccions de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

8. Salut Pública. Declaració de caducitat de procediment sancionador d’animal potencialment perillós
SERVEIS A LA PERSONA

9. Ensenyament i Política Lingüística. Correcció d’errada material de l’acord pel qual s’aprovaren inicialment les bases que han de regir la concessió dels premis FP ReusEmpresa

Assumptes sobrevinguts


Reus, 16 de setembre de 2014

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

adidas Yeezy September 2020 Lineup

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.