Junta de Govern Local 20/06/2014

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 23/10/2020
E.g., 23/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/06/2014


JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 20 de juny de 2014, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIÓ DE L’ALCALDIA

3. Assessoria Jurídica. Conveni entre l'Ajuntament, Hospital e INNOVA per l'extinció del dret de superfície de l'hospital vell i acolliment del conveni de repartició de costos

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Requeriment previ a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de Parcs i jardins del terme municipal de Reus- zona Est del terme municipal de Reus

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Adjudicació del contracte del servei de manteniment dels espais verds de la zona oest del terme municipal de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

6. Gestió Urbanística. Aprovació de la dissolució de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector G.13 “Mas Bertran”

7. Patrimoni del Sòl. Suspensió del meritament de la renda del contracte d’arrendament de data 17-12-2013, subscrit amb la mercantil SAGESSA i corresponent a l’edifici anomenat CAPI Reus V situat al C/ Escultor Sunyol, 13

SERVEIS A LA PERSONA

8. Esports. Encàrrec a RELLSA per a la realització i gestió del Campionat Mundial de Patinatge Artístic Reus 2014

Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:

MOCIÓ DE L’ALCALDIA

9. Coordinació i Organització. Denominació nous vials municipals. Rectificació errada material


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de les bases de subvencions a les empreses per al foment de programes d'internacionalització

11. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de les bases dels premis “ReusEmpresa 2014”

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

12. Salut Pública. Imposició de sancions per infraccions de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

13. Emergències i Protecció Civil. Aprovació del Pla específic municipal de protecció civil de les Festes de Sant Pere

SERVEIS A LA PERSONA

14. Ensenyament. Aprovació inicial de les bases dels premis “FP ReusEmpresa 2014.”

15. Benestar Social. Aprovació preu públic de les activitats d'estiu dels barris Gaudí i St. Josep Obrer

16. Benestar Social. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Consell Comarcal del Priorat, el Consell Comarcal de l'Alt Camp, l'Ajuntament de Reus i la Fundació Privada d'Assistència i Gestió Integral (AGI) per gestionar el servei d'acolliment residencial d'urgències per les dones víctimes de violència masclista per a l'any 2014

17. Cultura i Joventut. Aprovació de la modificació dels preus públics de la visita guiada al refugi antiaeri de la Patacada


Assumptes sobrevinguts


Reus, 17 de juny de 2014


L'alcalde
Carles Pellicer Punyed

jordan Release Dates

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.