Junta de Govern Local 20/09/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/09/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 20 de setembre de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert i caràcter ordinari, del projecte de les obres de pavimentació i serveis dels carrers Verge Maria, tram comprés entre l’avinguda Prat de la Riba i la Travessia de Sant Antoni, Carrer de Sant Pau, Carrer de Sant Pau i Sant Blai, Travessia de Sant Pau i Travessia de Sant Antoni.

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i caràcter ordinari, del subministrament i distribució de material d’oficina fungible.

5. UGAPE. Desestimació de les al·legacions presentades a les bases per a l’atorgament de subvencions a les persones i famílies afectades per la dació en pagament i/o execució hipotecaria amb plusvàlua, i aprovació definitiva d’aquestes.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

6. Serveis d’Emergències i Protecció Civil. Aprovació de la revisió del “Pla d’actuació per episodis de contaminació accidental del Riu Ebre, associats a les tasques de descontaminació de l’embassament de Flix”.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 17 de setembre de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.