Junta de Govern Local 21/06/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/06/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 21 de juny de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació de la relació de despeses.

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del Pallol.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

5. Gestió Urbanística. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 10/2013, interposat per Inversora Serge, SA i d'altres contra l'aprovació
definitiva del Pla especial per a la creació del sistema urbanístic general d'infraestructures de gestió de residus, dipòsit controlat, a la partida Mas Calbó, de Reus

SERVEIS A LA PERSONA

6. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la concessió d’ajuts per assistència a menjadors escolars per al curs escolar 2013/2014.

7. Convivència i Immigració. Aprovació del preu públic per a la inscripció a les activitats d’estiu dels barris Gaudí i Sant Josep Obrer.

8. Esports. Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats per al foment de l’activitat esportiva a la ciutat de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 18 de juny de 2013

L’alcalde
Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.