Junta de Govern Local 23/02/2018

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 23/10/2020
E.g., 23/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 23/02/2018

Benvolguts/des,


Us enviem la convocatòria amb el corresponent ordre del dia de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que es durà a terme el proper dia 23/02/2018 a les 09:15 hores al Palau Municipal.


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l'Alcaldia

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.

4. Gestió Urbanística. Recepció parcial de les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents a la Fase 2 del Projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 "Mas Mainer", promogut per Unifamiliar Sant Jordi, SL.

5. Oficina d'Habitatge. Liquidació de l'encàrrec a la societat REDESSA de la gestió i administració de diferents programes en matèria d'habitatge any 2017.

6. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del preu de la quota mensual per beneficiari del servei d'assegurança d'assistència sanitària del personal de l'Ajuntament de Reus i organismes autònoms dependents.

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.


Reus, 21 de febrer de 2018

L'alcalde
(Aquest document ha estat signat electrònicament)

Air Max 1

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.