Junta de Govern Local 23/05/2014

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 23/05/2014


JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 23 de maig de 2014, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert, amb caràcter no harmonitzat, del servei de vigilància de diverses dependències municipals, de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA) i de Gestió de Serveis Funeraris SA (GESFURSA)

Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:

MOCIÓ D'ALCALDIA

4. Denominació de nous vials municipals


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus

6. Guàrdia Urbana. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya


SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Salut Pública. Imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

SERVEIS A LA PERSONA

8. Benestar Social. Aprovació de l'addenda per a l'any 2014 del conveni formalitzat amb Càritas per a la col·laboració en el menjador social

9. Benestar Social. Aprovació del protocol d'intervenció coordinada contra la violència masclista al Baix Camp

10. Benestar Social. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a la pròrroga per a l'any 2014 del conveni marc de col·laboració per a la implementació del projecte "Compartint Taula"

11. Ensenyament i Política Lingüística. Fixació dels preus públics per als serveis de les escoles bressol municipals durant el mes d’agost


Assumptes sobrevinguts


Reus, 20 de maig de 2014


L'alcalde
Carles Pellicer Punyed

秋コーデ メンズ【2020/2021年最新】 , メンズファッションメディア

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.