Junta de Govern Local 24/05/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 24/05/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 24 de maig de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació de la relació de despeses.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

4. Salut Pública. Imposició d’una sanció per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència.

5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del polígon II del sector A.8 "Roureda".

6. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla Parcial urbanístic del sector C.8 "La Comarcal”.

7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic del Centre d'Estudis Superiors d'Aviació.

SERVEIS A LA PERSONA

8. Benestar Social. Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de l’ús de 6 habitatges de titularitat pública per impulsar les polítiques socials municipals.

9. Cultura i Joventut. Fixació dels preus públics d’elements diversos de promoció elaborats en motiu de l'exposició "Fortuny, el Mite" .

10. Ensenyament i Política Lingüística. Bases de subvencions per al foment de l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les escoles bressol municipals.

11. Ensenyament i Política Lingüística. Fixació dels preus públics per als serveis de les escoles bressol municipals durant el mes d’agost.

12. Ensenyament i Política Lingüística. Bases per a l'atorgament de subvencions per al finançament de les despeses relatives a la gestió de menjadors escolars.

13. Benestar Social - Regidoria Família i Gent Gran. Rescissió de l'encàrrec de gestió encomanat a la Fundació per l'Acció Eductiva ( FAE) pel programa “minuts menuts”.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 21 de maig de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.