Junta de Govern Local 26/05/2017

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 26/05/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL


Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 26 de maig de 2017 a les 09:15 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals d’aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis i subministraments.
4. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de cursos, tallers de formació i lleure dins la xarxa dels Centres Cívics de Reus.
Assumptes sobrevinguts

Reus, 23 de maig de 2017

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

Air Jordan

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.