Junta de Govern Local 27/02/2015

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 27/02/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL


Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 27 de febrer de 2015, a les 12:30 hores, al saló de Plens amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i ornamental de la ciutat de Reus.

SERVEIS A LA PERSONA
4. Benestar Social. Aprovació de la modificació de l'encàrrec de gestió a la FAE per a la gestió de Mas Pintat per la reducció d'hores del servei Minuts Pintats.


Seguidament es tractaran en sessió pública els temes següents:


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Recursos Humans. Desestimar la sol·licitud de compatibilitat de l’exercici d’una activitat privada presentada per un funcionari de l’Ajuntament de Reus.

6. Recursos Humans. Adhesió a l’acord marc entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, CCOO, UGT i la Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació en matèria retributiva dels plans d’ocupació.


SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Salut Pública. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 24 de febrer de 2015

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

nike

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.