Junta de Govern Local 27/09/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 27/09/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 27 de setembre de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIÓ DE L’ALCALDIA

3. Alcaldia. Aprovació de la sol·licitud al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de subvencions, per a la realització del programa mixt TREBALL I FORMACIÓ, adreçat a persones aturades i de l’adhesió a l’acord de 25 de juliol de 2013 que fixa les retribucions per les persones participants en aquest programa.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del polígon II del sector A.8 "Roureda", presentat per la Junta de compensació.

5. Patrimoni del Sòl.- Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Sector d’urbanitzable anomenat B-10, CALDERONS NORD, del PGOU.

SERVEIS A LA PERSONA

6. Cultura i Joventut. Aprovació dels preus públics del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 23 de setembre de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.