Ple ordinari 20/09/2019

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 18/09/2020
E.g., 18/09/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/09/2019

 Senyor/senyora,   

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 20 de setembre  de 2019  a les 09:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de les actes del Ple del dies 19 i 31 de juliol de 2019.

          

2. Informació de l’Alcaldia.

 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

 

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

 

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

 

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

 

5. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Reus (increment del 0,25%).

6. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus.

 

7. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2018.

 

8. Intervenció. Aprovació definitiva del Pressupost general de l’exercici 2019.

  

ACTIVITATS DE LA PERSONA

 

9. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

 

BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA

 

10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.

 

11. Benestar Social. Acord relatiu a l'obertura i canvi de titularitat de la inscripció de la Residència Horts de Miró

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

12. Proposta de Resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a la resposta a les amenaces d’ENDESA a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

 

13. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats, per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya.

 

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la prevenció d’incendis.

 15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació d’un sistema de devolució d'envasos amb incentius.

 

16. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), per fomentar el reciclatge i reduir el rebuig.

 

17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la realització d’un Pla Educatiu de Ciutat.

Precs i preguntes.

Reus, 17 de setembre  de 2019

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.