Junta de Govern Local 2004-02-13

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 13/02/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 13 de febrer de 2004 a les 13.00 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

4.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives i particulars que ha de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent de les obres d’adequació del Mas Iglesias per a la Biblioteca i Fototeca Municipal, i convocar concurs públic.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5.- Gestió urbanística.- Aprovació de la rectificació de les descripcions de les finques aportades A-1, 38 i 6 del Projecte de compensació del Pla parcial del sector H.6 “Bellisens Autopista”, a efectes d’inscripció.

6.- Gestió urbanística.- Aprovació definitiva del canvi de sistema d’actuació per a l’execució del polígon IV del sector G.1 “Mas Iglesias”.

7.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació i adjudicació de la modificació del projecte de les obres de nova ordenació de la Plaça Baluard.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

8.- Relacions cíviques. Encàrrec del desenvolupament de les activitats de lleure dels centres cívics del 2òn quadrimestre del curs 2003-04, a la Societat Municipal Reus Esport i LLeure, SA

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 12 de febrer de 2004

L’ alcalde

Lluis Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.