Junta de Govern Local 2004-02-20

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/02/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 20 de febrer de 2004 a les 13.30 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Alcaldia. Pròrroga del Conveni d’encàrrec de funcions amb el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient, per l’any 2004.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Contractació i Patrimoni- Adjudicació de les obres de remodelació del carrer Sant Llorenç .

5.- Contractació i Patrimoni- Aprovació del nou procediment a seguir en matèria de contractes menors d’obres, subministraments, serveis, consultoria i assistències tècniques i sistema d’organització i millora de la contractació administrativa.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Gestió Urbanística.- Recepció definitiva d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del sector C.1 "Carmelites".

7.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial de millora urbana de l’àrea 6.4 "Gaudí Sud", proposada per la Junta de Compensació.

8.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte del col·lector general de sanejament del sector Aigüesverds II, promogut per la Junta de compensació del subsector 1 del sector H.9 Aigüesverds II.

9.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte del col·lector de desguàs del sobreixidor de sanejament dels subsectors 1 i 3 d’Aigüesverds II i desguàs col·lector c/ Flix, promogut per la Junta de compensació del subsector 1 del sector H.9 Aigüesverds II.

10.- Llicències Urbanístiques. Desestimació del recurs de reposició interposat per TARRACONENSE DE REHABILITACIONES Y PROMOCIONES, SL contra l’acord de la Comissió de Govern de data 21.11.2003.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 19 de febrer de 2004

L’ alcalde

Lluis Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.