Junta de Govern Local 2004-03-12

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 12/03/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 12 de març de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

3.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada al c/. Josep M. Prous i Vila.

4.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada al c/. Pradell de la Teixeta núm. 7

5.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada a l’Av. Marià Fortuny 67-69.

6.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada al c/. de la Tolerància núm. 33.

7.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada al c/. Puig i Ferrater núm. 33.

8.- PATRIMONI DEL SÒL.- Adjudicació definitiva de la venda mitjançant concurs de la finca de propietat municipal, situada al c/. Puig i Ferrater núm. 37

9.- PATRIMONI DEL SÒL.- Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 27.11.03, fixant el preu just del dret d’arrendament de la finca núm. 8 de les afectades per sistema viari i espais lliures del PGOU a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada.

10.- PATRIMONI DEL SÒL.- Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, al C/ Mare de Déu del Pilar, núm. 22 i 24.

11.- GESTIÓ URBANÍSTICA.- Recepció de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del sector E.3 "Partida Vila".

12.- GESTIÓ URBANÍSTICA. Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector G.6 "Urbanització Mercader".

13.- GESTIÓ URBANÍSTICA. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Pla especial de l’àrea 3.9b "Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta".

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

14.- ESPORT.- Aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus a persones o entitats per al desenvolupament de l’esport a la ciutat.

15.- SERVEIS SOCIALS.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per menjar a domicili per a la gent gran a la ciutat de Reus per a l’any 2004.

16.- SERVEIS SOCIALS.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per teleassistència domiciliària per a la gent gran a la ciutat de Reus per a l’any 2004.

17.- SERVEIS SOCIALS.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per transport adaptat a la ciutat de Reus per a l’any 2004.

18.- ENSENYAMENT.- Proposta d’aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions, pel procediment de concurs públic, per a actuacions educatives d’especial interès promogudes per centres d’ensenyament públics, i per a la dotació de monitors/ores de menjador escolar.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 11 de març de 2004

L’ alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.