Junta de Govern Local 2004-04-02

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 2/04/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 2 d’abril de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Alcaldia. Proposta de convenis a formalitzar amb INICIATIVES DE TELEVISIÓ, S.L, en relació a la televisió local per l’actual exercici 2004.

4.- Alcaldia. Conveni amb el Consell Comarcal del Priorat per a la col·laboració en l’elaboració d’un Estudi històric sobre l’evolució i la història del vi al Baix Camp i al Priorat.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

6.- Assessoria Jurídica. Renúncia a les parades núm. 90 i 91 del Mercat del Carrilet.

7.- Assessoria Jurídica. Renúncia a les parades núm. 48 i 49 del Mercat del Carrilet.

8.- Contractació i Patrimoni. Aprovació de les certificacions núm. 5 i 6 relatives a les obres de restauració de la Capella dels Dolors, l’atri de Sant Sebastià i la façana nord de la Prioral de Sant Pere (5ª fase).

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.18 "Prolongació c. Pont", promogut per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MULTIMIN, SL.

10.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte de compensació del Pla especial de reforma interior de l’àrea 3.9b "Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta", promogut per la Junta de Compensació.

11.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.23 "Camí Vell de Salou", promogut per JARDIN DE LA GORNAL, SL.

12.- Gestió Urbanística. Designació del representant de l’Ajuntament dins l’òrgan rector de la Junta de Compensació del Pla especial de l’àrea 3.9b "Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta".

13.- Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva del projecte revisat de les obres de pavimentació i serveis del carrer Menorca.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 1 d’abril de 2004

L’ alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.