Junta de Govern Local 2004-04-23

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 23/04/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 23  d’abril  de 2004 a les 13  hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

 
COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS
 
3.-Patrimoni del Sòl. Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Subsector 2 del Sector d’urbanitzable anomenat H-9 Aigüesverds II, del vigent PGOU (Pda. Pòrpores, 28, km.7 BI.M)
 
4.-Patrimoni del Sòl. Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Subsector 2 del Sector d’urbanitzable anomenat H-9 Aigüesverds II, del vigent PGOU (C/ de les Margarides, 41)
 
5.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització,  instal·lacions i dotacions del  Pla parcial del sector H.4 “Monterols” (abans 5-PPIII Residencial Blancafort).
 
6.- Gestió Urbanística. Acceptació de l’escriptura d’Hipoteca Unilateral atorgada per EDIRESA-2, SA i EDIFICIOS DE REUS, SL  per assegurar l’obligació d’edificació i urbanització simultània de les illes III i XVII del Projecte de compensació del sector G.13 “Mas Bertran”.

7.- Gestió Urbanística.  Aprovació inicial del projecte de compensació de l’àrea 4.39 “Ctra. Salou”, promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

Assumptes sobrevinguts
 
Precs i preguntes

Reus, Divendres 23 d'abril de 2004

L'Alcalde

Lluís Miquel Pérez

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.