Junta de Govern Local 2004-05-14

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 14/05/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 14 de maig de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia

3.- Moció de l’Alcaldia. Designació d’una Mesa permanent de Contractació.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Assessoria Jurídica. Renúncia a les parades 106 i 107, dos magatzems i dos cambres de fred del Mercat del Carrilet.

5.- Assessoria Jurídica. Canvi de destí a àrea Mercat Central d’agrobotiga a arranjament de Roba.

6.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres de construcció de dues deixalleries al carrer Milà i Fontanals i carrer Martí Folguera, de la ciutat de Reus.

7.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació d’una pròrroga a l’empresa adjudicatària de les obres de reforma de l’Escola Oficial d’Idiomes.

8.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres de remodelació del paviment i serveis dels carrers Bellavista, Bonaire i Florida de la Urbanització Pelayo.

9.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres d’adequació del Mas Iglesias per a Biblioteca i Fototeca municipal.

10.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres de remodelació de la xarxa de serveis de la urbanització de Sant Joan.

11.- Recursos Humans. Aprovació sol·licitud a la delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de subvencions de Plans d’Ocupació fixats en la convocatòria per a l’any 2004.

12.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

13.- Patrimoni del Sòl.- Recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 12.03.04, relatiu a l’inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, al C/ Mare de Déu del Pilar, núm. 22 i 24.

14.- Patrimoni del SÒL.- Autorització de la cessió del contracte de compravenda de l’immoble situat a l’Av. Marià Fortuny 67/69.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

15.- Serveis Socials.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’assemblea local de Creu Roja per a 2004.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 13 de maig de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.