Junta de Govern Local 2004-06-11

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 11/06/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 11 juny de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Contractació i Patrimoni.- Atorgament d’una pròrroga a l’empresa adjudicatària de les obres de nova ordenació de la Plaça Baluard.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

4.- Contractació i Patrimoni.- Incoar expedient per tal de deixar sense efecte el rescat de la concessió de l’explotació de l’aparcament públic que l’empresa Aledora SA ha de construir com a concessionària de l’execució del polígon 2 del PERI del nucli antic i de l’aparcament, així com de l’encàrrec de gestió a la societat anònima Municipal AMERSAM.

5.- Gestió Urbanística.- Aprovació inicial de l’Estudi de detall de l’àrea 4.32 "Colònies Cros" (C), promogut per PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARAVISTA 98, SL.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

6.- Serveis Socials. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp relatiu a ajuts individuals de menjador escolar 04/05

7.- Educació i Família. Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys per al curs 2004/05.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 10 de juny de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.