Junta de Govern Local 2004-06-17

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 17/06/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 17 juny de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informació de l’Alcaldia

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

3.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

4.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la continuació del contracte del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i ornamental del terme municipal de Reus.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació de la proforma notarial per a deixar sense efecte la constitució d’un dret de superfície sobre l’immoble núm. 4 del c/. Alfàbrega.

6.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Ponent, núm. 14, afectat parcialment per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte d’urbanització dels carrers Ponent, Frederic Mistral, Alegria, Sud i Immaculada, del Barri Immaculada.

7.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per sistema viari del PGOU, al C/ Mare de Déu del Pilar, núm. 22 i 24, després de l’acord de la Junta de Govern Local de data 14.05.04.

8.- Gestió Urbanística.- Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la prolongació del Passatge de la Rodona, a l’alçada del núm. 47 del c/ Doctor Robert.

9.- Gestió Urbanística.- Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.76 "Carrer Sant Celestí", promogut per CONSTRUCCIONS ATRI, SA.

10.- Gestió Urbanística.- Aprovació inicial del Projecte de compensació de l’àrea 4.23 "Camí Vell de Salou", promogut per JARDIN DE LA GORNAL, SL.

COMISSIÓ SERVEIS PERSONALS

11.- Contractació i Patrimoni.- Aprovar l’ampliació de la prestació dels serveis educatius adreçats a la petita infància que presta la Fundació Privada FASS, Fundació Assistencial, Sanitària i Social.
12.- Educació i Família.- Encàrrec del desenvolupament de casals d’estiu per a infants entre 3 i 12 anys del Programa d’Activitats Estiu 2004 a la Societat Municipal Reus Esport i Lleure, SA

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 10 de juny de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.