Junta de Govern Local 2004-09-10

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 10/09/2004

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 10 de setembre de 2004 a les 13 hores , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Alcaldia. Aprovació de les festes locals per a l’any 2005.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Intervenció. Donant compte decret de l’alcaldia d’aprovació de factures.

5.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 5.20 “Escorial - Països Catalans”, actualment anomenada àrea 4.9 “Escorial - Països Catalans“ (B).

7.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del sector D.1 “Barranc del Roquís”.

8.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Pla parcial del sector B.2 “Camí Vell de Castellvell”.

9.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 4.43 “Eixamplament c/ Verge Maria” (C).

10.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 3.9a) “Entre Ctra. de Castellvell i Camí de la Mineta”.

11.- Gestió Urbanística. Recepció provisional d’una part de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat d’actuació 1 de l’àrea 6.3 “Hort del Ros”.

12.- Gestió Urbanística. Desestimació dels recursos previs de reposició interposats contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 4 de juny de 2004, d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de l’àrea 6.6 “Velòdrom”.”

13.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions d’un tram del carrer Ignasi Iglesias, entre el carrer Adrià Gual i el carrer Rovira i Virgili.

14.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del Projecte d’urbanització del Pla parcial del sector F.1 “Mas Anglès”, promogut per HANSA URBANA, SA.

15.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del projecte de compensació de l’àrea 4.32 “Colònies Cros” (C), promogut per PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARAVISTA-98, SL.

16.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.76 “Carrer Sant Celestí”, promogut per CONSTRUCCIONS ATRI, SA.

17.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.23 “Camí Vell de Salou”, promogut per JARDIN DE LA GORNAL, SL.

18.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.32 “Colònies Cros” (C), promogut per PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARAVISTA-98, SL.

19.-Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la determinació del sistema d’actuació per a l’execució de l’àrea 4.77 “Camí de Valls” i del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació.

20.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 03.06.04, fixant el preu just de la finca núm. 1 de les afectades per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de prolongació del C/ Mare de Déu de Puigcerver.

21.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 03.06.04, fixant el preu just de la finca núm. 2 de les afectades per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de prolongació del C/ Mare de Déu de Puigcerver.

22.- Enginyeria – Noves actuacions. Informe favorable del Projecte d’acondiciament de tres interseccions a la carretera TP-7049, de Reus a Castellvell del Camp.

23.- Enginyeria – Noves actuacions. Informe favorable del Projecte de rotonda a Reus a la intersecció del camí de Valls amb la carretera TV-7211.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 9 de setembre de 2004
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.