Junta de Govern Local 2005-02-11

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 11/02/2005

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 11 de febrer de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Donant compte de distintes actuacions encarregades a l’empresa municipal AMERSAM

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

4.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

5.- Contractació i Patrimoni.- Atorgament d’una pròrroga a l’empresa adjudicatària de les obres de construcció de dues deixalleries al C/Milà i Fontanals i C/Martí Folguera.

6.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter ordinari de l’execució subsidiària de les obres pendents del projecte d’urbanització del Pol.IV Sector A.8 "La Roureda", i convocar concurs públic.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 10 de febrer de 2005

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.