Junta de Govern Local 2005-03-04

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 4/03/2005

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 4 de març de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Convenis de col·laboració amb INNOVA Grup d’Empreses Municipals de Reus SL, per a l’execució de distintes actuacions incloses al PAM.

4.- Moció de l’Alcaldia. Pròrroga del conveni de l’encàrrec de funcions amb el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient per a l’any 2005.

5.- Moció de l’Alcaldia. Ratificació de la designació de l’entitat benèfica local a qui correspon la distribució del cabal hereditari d’un intestat.

COMISSIÓ SERVEIS PERSONALS

6.- Benestar. Aprovació del conveni per al funcionament del Centre d’Informació i Assessorament a Immigrants de Reus per a l’any 2005.

7.- Relacions Cíviques. Encàrrec del desenvolupament de les activitats de lleure dels centres cívics, segon quatrimestre del curs 2004/05, a la Societat Municipal Reus Esport i Lleure, S.A.

8.- Relacions Cíviques. Aprovació de l’encàrrec de desenvolupament del servei " projecte diversió diversa/punt per la participació juvenil en els IES de Reus", a la Societat Municipal Reus Esport i Lleure, SA.

9.- Educació i Familia.- Aprovació del Pla Local de Joventut pel període 2005-2007.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

10.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres d’ordenació d’espais vials del barri dels Poetes (2a fase) .

11.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació definitiva del projecte de les obres de pavimentació i serveis a diversos trams del carrer Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

12.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de remodelació del tram 04 reversió N-420, avinguda del Comerç (Fases I i II).

13.- Gestió Ambiental.- Ratificació del Decret de 7 de febrer de 2005 d’acceptació de subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de deixalleries de residus municipals.

14.- Gestió Urbanística.- Aprovació de l’esmena de l’errada material del Projecte de compensació del Pla parcial del sector D.3.a) AIQSA.

15.- Gestió Urbanística.- Aprovació de l’esmena de l’errada material del projecte de compensació de l’àrea 4.20 "Carrer Riudoms".

16.- Gestió Urbanística.- Aprovació definitiva del Projecte de compensació del Pla parcial del sector G.6 "Urbanització Mercader", promogut per la Junta de Compensació.

17.- Gestió Urbanística.- Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’àrea 4.39 "Ctra. Salou", promogut per PROMOTORA ALEGO, SL.

COMISSIÓ SERVEIS GENERALS

18.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

19.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de l’atorgament d’una pròrroga en l’ execució de les obres d’urbanització de l’àrea 4.73 del Mas Iglesias

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 3 de març de 2005

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.