Junta de Govern Local 2005-04-08

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 8/04/2005

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 8 d’abril de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

COMISSIÓ SERVEIS PERSONALS

3.- Serveis Socials. Bases que han de regir la concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus a favor d’entitats que desenvolupin actuacions relatives a serveis socials i la convocatòria per a l’any 2005

4.- Relacions Cíviques. Bases per a l'atorgament de subvencions per a les entitats que portin a terme actuacions relatives a relacions ciutadanes i participació a la ciutat de Reus

5.- Educació i Familia. Bases per a la concessió de subvencions de la Regidoria d’Ensenyament de l’Àrea d’Educació i Família

6.- Educació i Familia. Encàrrec de la gestió i el desenvolupament dels programes i les activitats de la regidoria de l’Esport a la societat municipal Reus Esport i Lleure, SA

7.- Formació. Presentació al departament de treball del projecte escola taller "Lluís Domènech i Montaner III" pel període 2005/2007 i del seu cofinançament

8.- Polítiques per a la Igualtat. Pla de la Dona

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9.- Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient de venda, mitjançant concurs, de diverses finques de propietat municipal.

10.- Patrimoni del Sòl.- Modificació dels pactes d’adquisició dels locals C, B i D de l’immoble núm. 2-8 del C/ Rosselló.

11.- Gestió Urbanística. Compliment de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –Secció Segona- en el recurs contenciós administratiu núm. 1974/98.

12.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres d’arranjament de l’aparcament, reforma de la planta primera i millores de la planta baixa de les instal·lacions de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,S.A. (REDESSA), situades al Camí de Valls, núm.81-87.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 7 d’abril de 2005

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.