Junta de Govern Local 2005-04-15

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 15/04/2005

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 15 d’abril de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia.Encarregar a INNOVA l’anàlisi de la millor fórmula per a l’execució de diversos projectes inclosos en el PAM. ( 2ª fase del projecte "Mas Juroca" ( obres); ampliació cotxeres Reus Transport i adequació i preparació de noves parades de línies urbanes; arranjament i manteniment de diferents carrers; estudi relatiu al manteniment de làmpades a diferents indrets; projecte de millora de diferents trams de la N-420; projecte CAPSA GAUDÍ).

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

4.- Gestió Urbanística.- Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions corresponents al projecte d’urbanització de l’àrea 4.47 "Cabré-Tella".

5.- Gestió Urbanística.- Rectificació de l’errada material advertida en l’apartat 2n de l’acord adoptat en data 8 d’abril de 2005 per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, relatiu al compliment de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –Secció Segona- en el recurs contenciós administratiu núm. 1974/98.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

6.- Intervenció.- Aprovació de la relació de factures.

7.- Educació i Família.- Aprovació dels preus públics dels serveis educatius de 0-3 anys per al curs 2005/06.

8.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres d’ordenació d’espais vials del Barri dels Poetes (1a fase).

9.- Contractació i Patrimoni.- Adjudicació de les obres de pavimentació dels carrers Ribera d’Ebre i Baix Camp.

10.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la convocatòria de concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent del subministrament i distribució de material d’oficina fungible i convocar concurs públic.

11.- Contractació i Patrimoni.-Aprovació dels preus contradictoris de les obres d’urbanització de l’Àrea 4.73 del Mas Iglesias.

12.- Contractació i Patrimoni.- Atorgament d’una pròrroga a l’empresa adjudicatària de les obres de construcció de dues deixalleries al C/Milà i Fontanals i C/Martí Folguera.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 14 d’abril de 2005

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.