Junta de Govern Local 2005-05-13

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 13/05/2005

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 13 de maig de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Encarregar a INNOVA l’anàlisi de la millor fórmula per a l’execució de diversos projectes inclosos en el PAM.(ampliació de la xarxa de telecomunicacions corporatives, contenidors de càrrega posterior, adequació del carrer Serra Pàmies).

4.- Moció de l’Alcaldia. Ratificació del Pacte de Ciutat signat amb la Conselleria de Salut i el Servei Català de la Salut.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

5.- Assessoria Jurídica. Conveni marc Creu Roja.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’Estatuts i Base d’Actuació de la Junta de Compensació de l’àrea 4.77 “Cami de Valls”.

7.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació definitiva del projecte de les obres de remodelació del carrer Ample.

8.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte d’urbanització dels passejos Prim i Sunyer (Fase 3).

9.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de remodelació de la Plaça Hèrcules i l’Avinguda Jaume I.

10.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de pavimentació del carrer Vapor Vell.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

11.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la liquidació de la part variable qualitativa corresponent al període agost de 2004 a gener de 2005, del contracte de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua, sol·licitat per l'empresa adjudicatària.

12.- Contractació i Patrimoni.- Ampliació del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus, en el sentit d’incloure el servei de recollida selectiva de residus comercials

13.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de preus contradictoris de les obres d’urbanització del Pla Especial àrea 6.6 Velòdrom.

14.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la certificació nº12 de les obres de construcció d’un centre d’innovació i formació permanent al Mas Miarnau.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 12 de maig de 2005

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.