Junta de Govern Local 2006-03-17

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 17/03/2006

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 17 de març de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Encàrrec a INNOVA relatiu a l’execució d’un projecte. Aprovació de diferents convenis de col·laboració.

4. Moció de l’Alcaldia. Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de la Dona i aprovació dels corresponents projectes.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5. Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte bàsic d’ampliació del camí dels Morts en el seu accés a La Plana, Vila-seca.

6. Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del polígon IV del Pla parcial del sector G.1 “Mas Iglesias”.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

Assumptes sobrevinguts.

Reus, 16 de març de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.