Junta de Govern Local 2006-03-24

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 24/03/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 24 de març de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la tercera addenda al conveni amb la Diputació i el Centre de Recursos per a la protecció de la salut i el medi ambient per a la dinamització del sector oleícola.

4. Moció de l’Alcaldia. Encàrrecs a INNOVA relatius a diversos projectes. Aprovació d’un conveni de col.laboració.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

6. Contractació i Patrimoni.- Aprovar l’adhesió al Registre electrònic d’empreses licitadores.

7. Contractació i Patrimoni.- Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra l’acord d’adjudicació de la redacció del projecte executiu i construcció de la central de recollida pneumàtica, així com l’adjudicació de la tecnologia i preus unitaris de la xarxa pública de recollida i punts d’abocament de residus urbans per la recollida pneumàtica de la zona del Velòdrom al terme municipal de Reus.

Assumptes sobrevinguts.

Reus, 23 de març de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.