Junta de Govern Local 2006-05-05

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 5/05/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 5 de maig de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia.- Informe sobre la sol·licitud de llicència comercial d’un centre de jardineria.

4. Moció de l’Alcaldia.- Pròrroga del conveni amb AMERSAM relatiu a suport administratiu en la gestió de sancions de trànsit i suport tècnic en la senyalització viària.

5. Moció de l’Alcaldia.- Encàrrec a INNOVA relatiu a la 3a Fase del Projecte Mas Juroca: adequació i instal·lacions cuina.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

6. Salut Pública.- Imposició d’una sanció per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7. Patrimoni del Sòl.- Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis de la prolongació del C/ Serra Nevada.

8. Patrimoni del Sòl.- Acceptació de la Resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 28.03.06 que rectifica l’Acord de data 14.02.06, fixant el preu just del segon pis de l’immoble situat al C/ Vapor vell, núm. 16 (finca registral núm. 9.519), afectat per sistema viari del PGOU.

9. Gestió Urbanística.- Compliment de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona en el recurs núm. 272/2004, interposat per COARI, SL i altres contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àrea 6.6 “Velòdrom”.

10. Gestió Urbanística Pública, SA.- Aprovació d’operacions jurídiques complementàries del projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic del sector A.12 “Riera del Molinet”, modalitat cooperació.

11. Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de remodelació dels carrers Francesc Bartrina i Frederic Soler, entre els carrers Ample i Castellvell.

12. Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres de remodelació dels carrers Jardins i Tívoli, entre els carrers Ample i Castellvell.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

13. Contractació i Patrimoni.- Aprovació d’una pròrroga del servei de manteniment de parcs i jardins al terme municipal de Reus “Zona Est”.

14. Contractació i Patrimoni.- Aprovació de les obres addicionals a les obres de remodelació de la tercera planta del Palau Municipal.

15. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Aprovació relació de factures.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 4 de maig de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.