Junta de Govern Local 2006-06-02

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 29/07/2021
E.g., 29/07/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 2/06/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 2 de juny de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Declarar d’especial interès o utilitat municipal diverses obres, a efectes de l’ICIO.

4. Moció de l’Alcaldia. Conveni amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per a la presentació telemàtica de documents.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5. Assessoria Jurídica. Renúncia de les parades 69 i 70, i tres llocs de fred a la cambra frigorífica del Mercat del Carrilet.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 1 de juny de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.