Junta de Govern Local 2006-06-23

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 23/06/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 23 de juny de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Aprovació del Pla de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus.

4.- Moció de l’Alcaldia. Encàrrec a INNOVA relatiu a l’estudi de diferents projectes.

5.- Moció de l’Alcaldia. Donant compte de la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial local.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

7.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del conveni de fixació del preu just de mutu acord de la finca núm. 70 del Polígon 26, parcel·la 4, afectada pel projecte “Carretera N-420 de Tarragona a Córdoba por Cuenca. P.K. 868+500 al 879+800, Tramo: Variante Sur de Reus.

8.- Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient de venda mitjançant concurs de diverses finques de propietat municipal.

9.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 04.04.06, fixant el preu just de 376,03 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 3, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

10.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 04.04.06, fixant el preu just de 57 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 5, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

11.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 04.04.06, fixant el preu just de 133,03 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 7, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

12.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 04.04.06, fixant el preu just de 112,95 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 6, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

13.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la superfície afectada de l’immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 8, afectada per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

14.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la superfície afectada de l’immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 10, afectada per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

15.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la superfície afectada de l’immoble situat al C/ Capafonts, núm. 1-3, afectada per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

16.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de la tanca afectada dels immobles situats al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 8 i 10 i C/ Capafonts, núm. 1-3, finques afectades per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

17.- Patrimoni del Sòl. Acceptació de l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 04.04.06, fixant el preu just de 135,10 m_ de superfície de l'immoble situat al C/ Bonaventura Carles Aribau, núm. 9, afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis a diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

18.- Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació del preu just de mutu acord dels baixos i primer pis de l'immoble núm. 1 del C/ Metge Fortuny, afectats per equipament públic del PGOU.

19.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres de construcció d’una central de recollida pneumàtica de residus urbans a la zona del Velòdrom al terme municipal de Reus.

20.- Gestió Ambiental. Concórrer a la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per la implantació de deixalleries de residus municipals, aprovada per Resolució d’11 d’abril de 2006, publicada al DOGC núm. 4623, de data 28.04.2006.

21.- Gestió Ambiental. Concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, aprovada per Resolució d’11 d’abril de 2006, publicada al DOGC núm. 4625, de data 03.05.2006.

22.- Gestió Ambiental. Concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció sociolaboral, aprovada per Resolució d’11 d’abril de 2006, publicada al DOGC núm. 4623, de data 28.04.2006.

23.- Gestió Urbanística. Aprovació de l’esmena de l’errada material advertida en el Projecte de compensació del Pla parcial del sector H.6 “Bellisens Autopista”.

24.- Gestió Urbanística. Recepció provisional de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Polígon I del Pla parcial del sector A.8 “Roureda”.

25.- Gestió Urbanística. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic del sector H.12 “Mas Sunyer”.

26.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització d’en-degament d’un tram de 400 m. del Barranc del Cementiri i construcció d’obra de pas.

27.- Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector A.12 “Riera del Molinet”, proposada per GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA (GUPSA).

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 22 de juny de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.