Junta de Govern Local 2006-07-14

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 14/07/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 14 de juliol de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Aprovació diversos encàrrecs i convenis entre Ajuntament i INNOVA.

4.- Moció de l’Alcaldia. Conveni amb el Departament de Salut, i el CATSALUT pel finançament d’inversions del nou Hospital de Reus.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Gestió Urbanística. Recepció provisional parcial de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de l’àrea 4.10 “Forques Velles” (A)

7.- Arquitectura i Urbanisme. Sol·licitud pròrroga d’un any per a dur a terme les actuacions previstes en el projecte d’intervenció integral al Barri del Carme.

8.- Patrimoni del Sòl. Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per l’execució del PAU 16 del Barri del Carme, Passatge del C/ Sant Benet.

9.- Patrimoni del Sòl. Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per sistema viari del PGOU de l’immoble núm. 1 del C/ Pere Cavallé Llagostera, a executar mitjançant el projecte de remodelació de l’Av. de Salou.

10.- Patrimoni del Sòl. Aprovació de la valoració municipal dels béns afectats per sistema viari del PGOU a executar mitjançant el Projecte de les obres de prolongació del C/ Robert Gerhard, al Barri Immaculada.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 13 de juliol de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.