Junta de Govern Local 2006-07-21

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/07/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 21 de juliol de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per als ajuts de menjadors escolars per al curs 2006-2007.

4.- Moció de l’Alcaldia. Adhesió al programa de Teleassistència Domiciliària entre l’IMSERSO i la FEMP.

5.- Moció de l’Alcaldia. Encarregar a l’empresa GAIASA les tasques d’intervenció administrativa dels abocaments al sistema públic de sanejament.

6.- Moció de l’Alcaldia. Acceptació subvenció de la Diputació per a projectes de desenvolupament local i promoció econòmica.

7.- Moció de l’Alcaldia. Declarar d’especial interès o utilitat municipal diverses obres, a efectes de l’ICIO.

8.- Moció de l’Alcaldia.- Conveni amb el Departament de Treball i Indústria i la societat REDESSA per a la participació en el Programa de Suport a les Dones Emprenedores dins la Xarxa ANEM.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

9.- Educació i Família. Aprovar la pròrroga del concert del servei públic d'educació i foment de l'activitat esportiva d'atletisme amb el Club Natació Reus Ploms.

10.- Salut Pública. Imposar una sanció per la tinença d'un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

11.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

12.- Contractació i Patrimoni. Desestimar la sol·licitud referent a la devolució de la garantia definitiva efectuada per l’empresa adjudicatària de la concessió per a l’execució del polígon 2 del PERI del Nucli Antic i per a la construcció i explotació d’un aparcament.

13.- Contractació i Patrimoni. Modificar el contracte de les obres dels annexos al projecte d’urbanització del polígon 2 del PERI del Nucli Antic.

14.- Contractació i Patrimoni. Aprovació de preus contradictoris en l’execució subsidiària de les obres pendents del projecte d’urbanització del Pol. IV del Pla parcial del Sector A.8 “La Roureda”.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

15.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres de pavimentació dels carrers Àguila, Sant Carles i Sant Josep, Sant Pancraç i Alt de Sant Salvador del Barri del Carme.

16.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de les obres de pavimentació dels carrers Sant Esteve, Sant Ignasi, Girada, l’Estel i del Sol del Barri del Carme.

17.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de pavimentació i serveis dels carrers Güell i Mercader i Santa Paula, i dels carrers Gornals i Sant Lluís, dins del Barri del Carme.

18.- Contractació i Patrimoni.- Desestimació de l’al·legació formulada i aprovació definitiva del projecte bàsic d’ampliació del camí dels Morts en el seu accés a La Plana, Vila-seca.

19.- Patrimoni del Sòl.- Constitució gratuïta d'un dret de superfície a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP, sobre l’immoble núm. 25 del C/ dels Pelleters, d’aquesta ciutat.

20.- Patrimoni del Sòl.- Sol·licitud de subvenció per l’adquisició de sòl amb destinació a la construcció d’habitatge amb protecció oficial.
21.- Patrimoni del Sòl.- Desestimació d’al·legacions i inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, a executar mitjançant el Projecte de pavimentació i serveis del Passatge de la Mare de Déu de Misericòrdia.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 20 de juliol de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.