Junta de Govern Local 2006-10-06

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 6/10/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 6 d’octubre de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Reus, ADIGSA, associació veïns del Barri Fortuny, associacions veïns Primer de Maig per al projecte d’obres d’accessibilitat destinat a diverses comunitats de propietaris.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

4.- Serveis Socials. Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió de les activitats sòcioeducatives i de lleure incloses als projectes i/o programes del Departament de Serveis Socials municipal a la societat de capital íntegrament municipal “Reus Esport i Lleure, S.A.” .

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació relació de factures.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del c/ Arbolí, dins l’àrea 4.15 “Mas Miarnau”.

7.- Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Pla parcial del sector G.13 “Mas Bertran”.

8.- Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització d’endegament d’un tram de 400 m. del Barranc del Cementiri i construcció d’obra de pas.

9.- Gestió Urbanística. Sol·licitud de rectificació dels acords adoptats per la CTUT en sessió de data 07/09/2006 relatius al plans: A-8 “Roureda”, “ASM i altres al camí de la Pedrera del Coubi” i subsector 2 del sector H-9 “Aiguesverds II”.

10.- Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres d’enjardinament de la mitjanera i rotondes de l’Avinguda de Riudoms.

11.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de construcció del nou skatepark de la ciutat de Reus.

12.- Patrimoni del Sòl. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, vigent, a l’immoble situat al C/ Pere Cavallé Llagostera, núm. 1.

13.- Patrimoni del Sol. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per sistema viari del PGOU, vigent, a executar mitjançant el Projecte de les obres de prolongació del C/ Robert Gerhad.

14.- Patrimoni del Sol. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del PAU 16 de la modificació del PGOU al Barri del Carme –Àrea del passatge del C/ Sant Benet.

15.- Patrimoni del Sol. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del PAU 2 de la modificació del PGOU al Barri del Carme–Illes de la Patacada i dels Rentadors-.

16.- Patrimoni del Sol. Aprovació inicial del projecte de taxació conjunta de les finques i altres drets objecte d’expropiació forçosa inclosos dins de l’àmbit del PAU 2 de la modificació del PGOU al Barri del Carme–Illes de la Patacada i dels Rentadors-.

17.- Patrimoni del Sol. Inici de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del PAU 15 de la modificació del PGOU al Barri del Carme, Àrea de la prolongació del C/ Sant Benet.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 5 d’octubre de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.