Pla Educatiu d'Entorn

L'Ajuntament de Reus impulsa aquesta iniciativa a partir de 2004. La voluntat és cooperar i treballar conjuntament, compartint recursos.

Objectius
El Pla Educatiu d'Entorn té com a objectiu principal contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a incrementar l’èxit acadèmic de l’alumnat.

Per aconseguir aquest objectiu, potencia els valors, el compromís cívic, l’educació en el lleure i l’aprenentatge en xarxa entre la comunitat educativa, també fomenta la participació en diversos projectes que ajuden a millorar coneixements, competències i motivacions mitjançant activitats i espais de convivència en l’entorn escolar.

Les accions van adreçades a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat i associacions de pares i mares. D’aquesta manera, s’aconsegueix donar un valor afegit a l’educació, aportant experiències de convivència a dins i a fora dels centres educatius. Les línies de treball del Pla Educatiu d'Entorn es basen en els següents eixos:

  • Actuacions de suport al procés d'aprenentatge dels alumnes (acompanyament a l’estudi en diferents escoles)
  • Deures en família (recolzament en l’aprenentatge, fent especial èmfasi en la importància del valor en l’educació que l’adult transmet a l’infant)
  • Jornada Aprenem junts: treballar per projectes
  • Promoure l'aprenentatge-servei (compartir coneixements per donar servei a la comunitat)
  • Aproximació i orientació en entorns laborals a l’ESO (l’hort ecològic, Apropa't als oficis)
  • Impuls de lectura i dinamització de biblioteques (Contes a les places, club de lectura itinerant)
  • Suport al Projecte Escacs a l'escola
  • Suport a les famílies (xerrades de suport al procés educatiu en coordinació amb les AMPA i xerrades d’alimentació saludable)
  • Convivència (col·laboració amb els plans de barris de la ciutat)

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.