Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

El Ple de la Corporació, reunit el 29 d’octubre de 1999, va acordar constituir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. El consell és un òrgan municipal complementari de consulta, anàlisi, debat, informació, elaboració de propostes, coordinació i també seguiment d’activitats i de projectes en l’àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament.

Els objectius del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional són:

  • Conèixer i, en el seu cas, elevar propostes als òrgans competents de l’Ajuntament per estendre i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació entre la ciutadania reusenca.
  • Promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari.
  • Cooperar amb municipis d’altres països del mal anomenat tercer món i amb organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat.
  • Fomentar i fer seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i també altres activitats relacionades amb aquest àmbit.

El consell està format per 32 ONG, un representant de la Federació d'Associació de Veïons de Reus (FAVR) i un representant de cadascun dels grups municipals.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.