La Brigada Municipal

La Brigada Municipal en una visió de conjunt, és el departament encarregat del manteniment de la ciutat, però d’una forma detallada abasta nombroses tasques que afecten al bon funcionament de la mateixa.

Les Brigades Municipals repassen periòdicament el mobiliari dels parcs públics.

La vessant més coneguda d’aquest departament són les obres que es realitzen a la via pública, però hem de recordar que això només és una petita part a la que s’ha d’afegir el manteniment dels edificis municipals, la creació i manteniment de les zones de joc, la millora als parcs, tenir cura de les zones verdes i jardins de diferents parts de la ciutat, els sortidors i les fonts públiques, o bé creació i manteniment de zones específiques con l’skatepark.

Alhora per tal d’atendre les necessitats que puguin sorgir del material requerit per realitzar les reparacions, disposen d’existències de determinats elements per donar una resposta satisfactòria i el més immediata possible davant els imprevistos, vetllant en tot moment per l’observació de les mesures de seguretat que calguessin per als ciutadans de Reus, incloent en aquest apartat les pilones, bancs i d’altres elements similars que tant freqüentment trobem a les vies públiques. 

Tot això es fa en combinació amb el control de les empreses externes que tenen adjudicat el manteniment de part de la jardineria, o de l’obertura i tancament dels parcs de la ciutat, intentant en tot moment que cap dels serveis que es dóna al ciutadà estigui minvat ni en qualitat ni en prestacions.

Aquest ampli ventall de tasques es fa possible gràcies a l’organització en diferents grups de treball, que engloben molts oficis, i amb un parc mòbil el manteniment del qual també està autogestionat per la pròpia Brigada Municipal.

A nivell administratiu, cal destacar l’elaboració conjunta de caps, encarregats i tècnics, de les memòries valorades i el projectes tècnics que fan possible la realització de obres de diferent envergadura, que pretenen que Reus esdevingui una ciutat moderna, equipada i perfectament condicionada  per a tots els seus ciutadans, tenint cura d’adaptar-la a tothom, tant per la via de la supressió de barreres arquitectòniques com a les darreres normatives que pretenen facilitar el desplaçament dels invidents pels nostres carrers, o vetllar per la seguretat dels infants als jocs especialment adequats per a ells.

Una de les tasques més importants en una ciutat com Reus és tot el que envolta als esdeveniments que s'hi celebren. De la llista d’actuacions, sobresurten la preparació i muntatge de l’estand de l’Ajuntament a fires i esdeveniments on la representació del consistori es fa necessària; la cavalcada de Reis; el Trapezi; la festes majors; Carnaval; festes a l’escoles. Valorant que dins de cada actuació, s’han de dur a terme muntatges d’entarimats, coordinació de les tasques amb els equips tècnics, il·luminació, grups electrògens, decoració floral i ornamental, i tants d’altres aspectes que fan que cadascun d’aquests esdeveniments sigui únic, lluït i perfecte, tal i com tots els reusencs el volen viure.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.